Voorwaarden

Door het downloaden van één of meer van de orkestbanden gaat men akkoord met de leveringsvoorwaarden van orkestband.nl.

De gedownloade producten bevatten copyrights! Dat houdt in dat elke vorm van reproductie en of verveelvoudiging zonder schriftelijke toestemming van orkestband.nl verboden is.

De downloader gaat ermee akkoord dat hij/zij betaald voor slechts het persoonlijk gebruiksrecht van het aangebodene en dat de downloader op geen enkele wijze de rechtmatige eigenaar kan worden van het gedownloade product.

Het downloaden van de orkestbanden kan alleen na betaling van het verschuldigde bedrag (via PayPal of iDeal). De kwaliteit van de orkestband dient beoordeeld te worden aan de hand van het gratis te beluisteren deel van de desbetreffende orkestband dat op de website ter beschikking wordt gesteld. Er is geen restitutie mogelijk.

Het gebruik van de gedownloade orkestband(en) is alleen toegestaan voor privé en/of persoonlijk gebruik. Ook het bewerken van het gedownloade, of verwerken van het gedownloade in een andere productie in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan voor privé en/of persoonlijk gebruik.

Het reproduceren , verveelvoudigen en/of distribueren van niet geautoriseerde kopieën is een overtreding van het internationale copyright. Ook het kopiëren, verhuren, verkopen, ruilen, schenken of anderzijds distribueren / aanbieden van de gedownloade producten geproduceerd door orkestband.nl is absoluut niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van orkestband.nl.

Er mag per product één reservekopie gemaakt worden, waarbij de hierboven beschreven voorwaarden van kracht blijven.

Indien een gedownloade orkestband gebruikt gaat worden voor het uitbrengen van bijvoorbeeld CD’s, DVD’s of publicatie op elke andere wijze, dient vooraf schriftelijk toestemming te zijn verkregen van orkestband.nl.

Het is niet toegestaan om de verkregen producten geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor het maken van commercials, Karaoke-CD en/of -DVD producties, ringtones of andere doeleinden zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van orkestband.nl.

De orkestbanden van orkestband.nl worden auteursrechtelijk beschouwd als ‘intellectueel eigendom’, waarop de wetgeving naburig recht van toepassing is.

 

Bij overtreding van de leveringsvoorwaarden of overtreding van het intellectuele eigendomsrecht en copyright jegens orkestband.nl zal aangifte worden gedaan.